Informacje dla uczestników

 • Języki obrad: polski i rosyjski. 

  W przypadku wystąpienia w języku polskim prosimy o przygotowanie krótkiego (ok. 2000 znaków)  streszczenia w języku rosyjskim.  
 • Koszty uczestnictwa: 

  Opłata konferencyjna w kwocie 300,00 złotych jest przeznaczona na koszty druku tomu pokonferencyjnego, wyżywienia, materiałów konferencyjnych. 

  Termin wpłat upływa z dniem 5 września 2012 r. Wpłat prosimy dokonywać na poniższy nr konta :

  Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ
  nr 98124047221111000048586669
  z dopiskiem Rosja2012

  Koszty podróży i noclegu uczestnicy pokrywają we własnym zakresie. Informacje na temat miejsc noclegowych uzyskać można kontaktując się z sekretarzami konferencji.
 • Adres Komitetu organizacyjnego:

  Uniwersytet Jagielloński
  Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
  ul. Gołębia 24
  31-007 Kraków
  Fax + 48 12 663 15 64

  www.rosja2012.confer.uj.edu.pl