Konferencja

Planowana na wrzesień bieżącego roku konferencja stanowi drugą imprezę naukową w cyklu spotkań polsko-rosyjskich, których współorganizatorami są z jednej strony Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ, z drugiej Wydział Politologii Państwowego Uniwersytetu Moskiewskiego im. M. Łomonosowa. Zawarte w 2011 roku porozumienie o współpracy pomiędzy naszymi ośrodkami naukowo-dydaktycznymi wraz z projektowaną do podpisania umową o współpracy z Państwowym Uniwersytetem w Sankt Petersburgu (lipiec 2012 rok) są znaczącym świadectwem rozwijania kontaktów oraz współpracy pomiędzy ośrodkami Rzeczypospolitej Polskiej i Federacji Rosyjskiej.
 
W ramach realizowanego projektu polsko-rosyjskiej współpracy w zeszłym roku odbyła się w Moskwie (23-24 09. 2011) pierwsza w cyklu Międzynarodowa Rosyjsko-Polska Konferencja Naukowa „Польша и Россия проблемы взаимного восприятия" (Polska i Rosja problemy wzajemnego postrzegania się), której gospodarzem był Wydział Politologii Państwowego Uniwersytetu Moskiewskiego im. M. Łomonosowa.
 
Celem przedsięwzięcia ma być także prowadzenie dialogu i budowanie więzi międzykulturowych w poszanowaniu odrębności narodowej i kulturowej czy wzajemne przezwyciężanie barier, stereotypów i uprzedzeń. Na zaproszenie do uczestnictwa w konferencji odpowiedzieli goście z największych, najbardziej liczących się ośrodków naukowych. W obradach wezmą udział czołowi politolodzy rosyjscy – związani z Uniwersytetem Moskiewskim, Uniwersytetem w Sankt-Petersburgu, Uniwersytetem im. E. Kanta w Kaliningradzie oraz politolodzy z Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ i innych wiodących ośrodków badań politologicznych w Polsce (Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Jana Pawła II w Krakowie, Studium Europy Wschodniej w Warszawie).
 
Przygotowywane przez wszystkich naszych gości referaty oraz przebieg dyskusji w ramach „okrągłego stołu" poświęconego pojmowaniu suwerenności zostaną opublikowane w formie recenzowanej monografii naukowej, która zostanie wykorzystana jako pomoc naukowa w kształceniu polskich i rosyjskich studentów.